Tag: hòn khô nhơn lý

Tour Kỳ Co + Eo Gió + Hòn Khô + Lặn ngắm san hô – Du lịch KHỞI HÀNH TỪ QUY NHƠN

Tour Kỳ Co + Eo Gió + Hòn Khô + Lặn ngắm san hô – Du lịch KHỞI HÀNH TỪ QUY NHƠN

Tour Kỳ Co - Eo Gió - Hòn Khô Quy Nhơn - Lặn ngắm san hô - Tịnh xá Ngọc Hòa Du lịch 2 Đảo Hòn Khô Quy Nhơn & Bãi Kỳ Co Quy Nhơn Bình Định kết hợp tham quan du lịch Eo Gió & Tịnh xá Ngọc Hòa Nhơn Lý - Chương trình được khởi hành hàng ngày từ Quy Nhơn sẽ đưa quý khách trải nghiệm ...
error: Content is protected !!